За вас родители

Уважаеми родители,

10 съвета, как да бъдете полезни!

 1. Помагайте! Участието на родителите при подготовката за училище е в помощ, както на учителите, така и на детето.
 2. Осигурете материали и условия за учене вкъщи – лична библиотека или списания на разположение. Четете всеки ден с детето.
 3. Давайте добър пример! Покажете на детето със собствените си действия, че му вярвате, че четенето е приятно и полезно. Контролирайте гледането на телевизия, видео и компютърни игри.
 4. Окуражавайте детето да дава най-доброто от себе си в училище. Покажете му, че обучението е важно и ценно и че очаквате от него да се справя добре.
 5. Ценете образованието и търсете баланс между училищната и извънучилищната активност. Наблягайте на развитието на уменията и знанията, от които се нуждае детето, за да успее в училището и живота.
 6. Разпознайте негативните фактори, които оказват влияние върху детето. Работете с него, за да му помогнете да поддържа баланс между отговорностите в училище и извънучилищните ангажименти.
 7. Подкрепяйте училищните правила и цели. Внимавайте да не подкопавате училищните норми, дисциплина и цели чрез обидни изказвания, пренебрежително отношение или следване на противоположни правила вкъщи.
 8. Използвайте положителен натиск. Окуражавайте детето да даде най-доброто от себе си, но не го притискайте с твърде високи цели или с много активности.
 9. Споделяйте с учителя, ако мислите, че има проблем, докато все още има време за разрешаването му. Не чакайте учителят да ви потърси пръв.
 10. Приемете отговорността си като родител. Не очаквайте, че училището или учителят ще изземат ролята и задълженията ви на родител. Учете децата на самодисциплина и уважение към другите вкъщи.

Ролята на родителите при изпълнението на домашните работи

 1. Помощта от възрастните трябва да се изразява само в създаване на външни условия за работа: организация на работното място и планиране на задачите.
 2. Изключва се намесата на родителите в подготовката на домашните задачи по отношение на съдържанието.
 3. Всяка задача, изпълнена от детето, трябва да бъде проверена и оценена. Резултати няма, ако процесът на работа нe е оценен. Детето трябва да знае, че се е справило, а това, което не умее да прави все още, за него е нужно да поработи. Подписвайте проверенната домашна работа.
 4. Домашните работи могат да играят роля на своеобразна рефлексия, когато детето разказва на родителите си как се е представило в училище. Задачата на възрастните е да го изслушат внимателно, да проявят интерес и разбиране към неговия разказ, да задават въпроси.
 5. Детето привиква старателно да подготвя домашната си работа и когато то се справи успешно, без помощта на възрастния, това му носи удовлетвореност и увереност в собствените сили.